Regulamin sklepu studioodzywek.pl

I Postanowienia ogólne, Definicje w regulaminie


Poprzez użyte zwroty w regulaminie rozumie się następujące definicje :

 1. Sprzedający, czyli operatorem, administratorem sklepu internetowego o nazwie studioodżywek.pl jest:

Grupa Animus-X z siedzibą w Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka,

49-300 Brzeg, u. Powstańców Śląskich 2/2,

NIP 747-168-93-35,

REGON: 532459732

posiadający wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej i wójta gminy Olszanka pod nr rej 601

Usługodawca posiada adres elektroniczny:

strona internetowa: studioodzywek.pl         

poczta elektroniczna: biuro@studioodzywek.pl

 1. Kupujący inaczej zamawiający - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług sklepu internetowego, zamówienia nie mogą być związane działalnością gospodarczą prowadzoną przez zamawiającego. 
 2. Sklep internetowy studioodżywek.pl – strona internetowa w formie sklepu, którego głównym zadaniem jest sprzedaż suplementów diety, środków spożywczych przeznaczonych dla sportowców, oraz ludzi aktywnych fizycznie. Ponadto przedmiotem działania sklepu będzie pomoc w wyborze suplementacji, wskazówki, dobre porady.

 

II – Ceny i Towary

 

 1. Informacje dotyczące sposobu dokonania zakupu (zamówienia) towaru, aktualne cenny, oraz promocje produktów znajdują się na stronie internetowej sklepu.Informacje o produktach oraz nazwy stanowią wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy, i w świetle przepisów prawa nie mogą zostać uznane, jako oferta.
 2. Ceny asortymentu sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych z wliczonym podatkiem Vat.
 3. Koszty wysyłki znajdują się na stronie studioodzywek.pl
 4. Ceny oferowanych towarów mogą ulec zmianie w każdym czasie nie dotyczy to jednak towarów już opłaconych.

 

III – Zamówienia i płatności

 1.     Kupujący może dokonywać zamówień przez całą dobę, zamówienia dokonuje się bezpośrednio na stronie sklepu studioodzywek.pl Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w weekendy i dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zarezerwowaniem towaru dla kupującego na okres 3 dni.
 2. Zamówione suplementy dostarczane są na terytorium Polski oraz do pozostałych krajów wyszczególnionych na stornie studioodzywek.pl
 3. Składający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.
 4. Przy składaniu zamówienia Kupujący wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki otrzymując jednocześnie informacje o jego koszcie. Sprzedawca proponuje poniższe możliwości dostarczenia zamówienia:
 • Firma kurierska;
 • Poczta Polska;
 • Odbiór osobisty adres siedziby: Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka, Obsługa klienta: Brzeg ul. Powstańców Śląskich 2/2
 1. Przy składaniu zamówienia Kupujący wybiera sposób zapłaty za zamówiony towar. Sprzedawca proponuje poniższe sposoby zapłaty:
 • Płatne przy odbiorze (płatne bezpośrednio u przewoźnika);
 • Przedpłata przelewem (płatne na konto przed otrzymaniem towaru);
 • Gotówka (płatne na miejscu Obsługa klienta: Brzeg ul. Długa 21 (drugie piętro)
 1. W przypadku przedpłaty przelewem płatność należy przekazać za pośrednictwem systemu płatności PAYU lub bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy:

Konto złotówkowe:

PKO BP 49102036680000570203424009

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia otrzymany podczas dokonania zamówienia. Jego brak spowoduje opóźnienie realizacji zamówienia.

 1. Przelew należy dokonać w ciągu trzech dni roboczych. Po upływie terminu 3 dni bez podania przez kupującego przyczyny opóźnienia dokonania wpłaty, rezerwacje na towar zostaną zwolnione. A wpłacone środki zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego.
 2. Umowa kupna-sprzedaży zamówionych suplementów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym zostaje zawarta z momentem wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym błędnymi danymi podanymi) przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka oraz realizacją zamówienia ponosi Zamawiający.

IV - Realizacja

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 7 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach. Zamawiający zostanie o takim wydłużeniu terminu realizacji poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia kosztów.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia jego realizacji nie dotyczy to zamówień, które kupujący opłaci przelewem, te zamówienia realizowane będą po zaksięgowaniu zapłaty.
 3. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary (suplementy) pracownikowi podmiotu za pośrednictwem, którego zamówienie ma być dostarczone lub klientowi w przypadku odbioru osobistego.
 4. Do każdego zamówienia załączony jest dowód zakupu w postaci faktury Vat lub paragon fiskalny. Aby otrzymać fakturę Vat należy przy złożeniu zamówienia w formularzu wpisać dane do wystawienia takowego dokumentu.
 5. Wysyłka zamówionego towaru zostanie potwierdzona mailem z numerem nadania przesyłki wysłanym na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów.

V - Zmiany w zamówieniu

 1. Kupujący może zmienić lub zrezygnować z złożonego zamówienia, do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście.
 2. Dokonanie zmian w zamówieniu lub rezygnacja od złożonego i niewysłanego zamówienia jest możliwe poprzez osobisty kontakt z pracownikiem sklepu lub w odpowiedzi na maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

VI - Zwroty i wymiany

 1. Kupujący ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, składając oświadczenie w terminie do 10 dni od momentu otrzymania produktu.
 2. W sytuacji odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Kupujący ma obowiązek odesłać w terminie do 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwrócony produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwracając produkt Kupujący dołącza oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno.
 3. Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby: Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka
 4. Pieniądze za zwrócony produkt Kupujący otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu.
 5. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionych suplementów. W takiej sytuacji zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając do paczki na piśmie informację, na jaki produkt powinniśmy go wymienić dołączając przy tym oryginalnym dowód zakupu.
 6. Prawo do odstąpienia oraz wymiany nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki, ), w momencie gdy po ich dostarczeniu Sprzedawca stwierdzi uszkodzenie ochraniające je opakowanie, z uwagi na to   że wskazane towary ulegają szybszemu zepsuciu po naruszeniu opakowania.

VII - Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
 2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
 3. Przy dostarczeniu towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona w wyniku transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z złożonym zamówieniem. Stwierdzając przy odbiorze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności z zamówieniem należy sporządzić protokołu reklamacyjny, który jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej wad, które zostały stwierdzone przy dostawie towaru.
 4. Towar zgłaszany do reklamacji należy odesłać wraz z paragonem za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w ust. 1

VIII - Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności jest zdefiniowana na stronie studioodzywek.pl

 

 1. Administrator Sklepu gromadzi informacje o wejściach Zamawiających na stronie Sklepu.
 1.     Administrator Sklepu gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z Sklepu, w tym w szczególności w zakresie: ilości odsłon, wizyt,  adresów IP, wykorzystywanych przeglądarek www.
 2.     Administrator Sklepu gromadzi informacje o danych odwiedzających stornę sklepu umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy, gdy korzysta on z osobistych ustawień oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3.     Administrator Sklepu może wykorzystywać mechanizm „cookie” do śledzenia aktywności odwiedzających stronę  opisanej w § 2 ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Każdy użytkownik Sklepu oświadcza, że znana jest mu Polityka Prywatności Sklepu studioodzywek.pl i w pełni ją akceptuje.

 

XI - Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku nie będą, ujawniane osobom trzecim lub innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.